Kosova Ulusal Günü’nü anmak üzere uluslararası “Barış Yolu” sempozyum; Lahor Barış Araştırmaları Merkezi (LCPR), ve Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (GASAM) işbirliğiyle, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM), Pakistan Türkiye Dostluk Derneği (PTFF), Pakistan Mezun ve Mensuplar Derneği (PAMDER), Balkan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (BESADER) destekçi kurumlarla, 05 Mayıs 2018’de İstanbul’da düzenlenecek.

Seminere Katılım Serbesttir.

“Günümüz dünyasında, ilerleme ve refah hedeflerine ulaşmak için hem ulusal, hem küresel düzeyde barış ve istikrar ön şarttır. Bölgesel bağlar; Bölge’deki istikrar düzeyini artırma ve barış için sürdürülebilir faydalı çıktılar oluşturabilmek adına devletlerin, ekonomik aktörlerin ve sosyokültürel temsilcilerin inisiyatiflerine gereksinim duymaktadır. Bununla birlikte bölgesel istikrar küresel konumların da ana belirleyicisi olarak gözükmektedir. Bu anlamda küresel ölçekte etkin bir odak haline gelebilmek, bölgesel ilişkilerin çok boyutluluğu ve derinliği ile doğru orantılıdır. Kosova ile birlikte Pakistan ve Türkiye, tarihsel anlamda güçlü olan ilişkileri ve bu bağlardan alacakları ivmeyle, ilişkilerini güçlendirerek barış bağlarını dar katılımdan geniş katılıma doğru genişletme potansiyeline sahiptir.

Dünya düzeninin çalkantılı durumu dikkate alındığında, ilerleme ve refah hedeflerine ulaşmak için barış ve istikrar ön şarttır. Bölgesel bağlar; Bölge’deki istikrar düzeyini artırma ve barış için sürdürülebilir faydalı çıktılar oluşturabilmek adına devletlerin, ekonomik aktörlerin ve sosyokültürel temsilcilerin inisiyatiflerine gereksinim duymaktadır.

Dünyanın yaşadığı küresel sorunlar göz önüne alındığında, ortak sosyal ve ekonomik menfaatler saptanıp ülkeler arasında daha güçlü ilişkiler geliştirilmesine dair artan bir ihtiyaç söz konusudur. Küresel eğilimi doğrultusunda, daha güçlü bölgesel ilişkiler için işbirliği ve koordinasyon yollarının araştırılmasına yönelik olarak Pakistan, Türkiye ve Kosova’dan politikacılar, akademisyenler ve uzmanlar fikir alışverişinde bulunmak üzere davet edilmektedir.”

https://www.sabah.com.tr/kultur-sanat/2018/05/02/uluslararasi-baris-yolu-sempozyumu

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here