GASAM’dan Stratejik Sempozyum

Paylaş

Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin (GASAM), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Bağcılar Belediyesi İşbirliğiyle, YENİDEN GÜNEY ASYA GİRİŞİMİGüney Asya Ülke Analizleri”  Sempozyumunu 14 Ocak 2023 Cumartesi günü Saat: 10 00 ‘da İstanbul – Bağcılar Belediyesi Başkanlık Sahnesinde düzenleyecektir.

 Afganistan, Bangladeş, Butan, Hindistan, Maldivler, Nepal, Pakistan ve Sri Lanka’yı içeren Güney Asya ülkelerindeki gelişmeler derinlemesine ele alacak bir sempozyum düzenlenecek. Sempozyumda alanında uzman isimler konuşmacı olarak katılacak.

Özel katılımcıların düşünce paylaşımında, Güney Asya bölgesinin, dünyanın odağında olduğuna dikkat çekilecek ve bölgenin küresel stratejik denklemde artan ağırlığı belirtilecek. Dünyanın jeostratejik, jeopolitik ve jeoekonomik merkezlerinden biri haline gelen bölgenin, sahip olduğu kritik önem vurgulanacak.

Sempozyumda, Türkiye’nin Güney Asya ülkeleriyle güçlü tarihi ve kültürel ilişkilerinin önemi üzerinde durularak, “Türkiye’nin halklarıyla köklü dostluk bağlarının bulunduğu bu ülkelerle ilişkileri ve iş birliğinin gelişmesi bölgesel barış, istikrar ve iş birliğine önemli katkı sağlamaktadır” görüşü dile getirilecek.

Moderatörlüğünü GASAM YİK Başkanı Lokman Ayva’nın yapacağı konferansta, Prof. Dr. İsmail Ermağan “Türkiye’de Güney Asya Algısı ve İşbirliği Olanakları”,  Doç. Dr. Ömer Aslan “Tarihsel süreklilik ve Kopuş Perspektifinden Türkiye’nin Güney Asya Politikası”,  Dr. Hayati Ünlü “Değişen Küresel Siyaset ve Güney Asya”,  Gazeteci -Yazar Turan Kışlakçı “Mitoloji Dünyası ve Güney Asya” konularında konuşmacı olarak katılacak.

Güney Asya ülkelerinin sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik yönleri, potansiyelleri, Türkiye ile ilişkileri, dokuz yazar tarafından kaleme alınan, Türkçe-İngilizce olarak hazırlanan, bu alanda Türkiye’de ve bölgede bir ilk olan “GÜNEY ASYA ÜLKE ANALİZLERİ” adlı eserimiz “Hacmi küçük, muhteviyatı büyük…” kitabımız, tüm sempozyum katılımcılarına hediye edilecektir.

*Konferans Türkçe ve İngilizce dillerde simultane çeviri olarak verilecek.
*Katılım serbesttir.

GASAM
GASAM
GÜNEY ASYA STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ & SOUTH ASIA STRATEGIC RESEARCH CENTER

İlgili İçerikler

Son Yazılar