Hakkımızda



Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (GASAM)
Güney Asya ülkeleri; Afganistan, Bangladeş, Butan, Hindistan, Maldivler, Nepal, Pakistan ve Sri Lanka ülkelerin tarihi, siyasi, askeri, ekonomik ve sosyokültürel yapıları, bölgenin stratejik ve jeopolitik dengeleri hakkında objektif ve tarafsız kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla 2004 yılında kurulmuş bir düşünce merkezidir.



South Asia Strategic Research Center (GASAM)
GASAM is a think-tank center founded in 2004 to provide unbiased and objective information about historical, political, military, economic and socio-cultural structure and strategic and geopolitical balance of South Asian countries Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka.



Misyon
Türkiye’de Güney Asya ülkelerini, Güney Asya Ülkelerinde ise Türkiye’yi tanıtmak, ülkeler arasındaki tarihi, ekonomik, akademik, askeri ve sosyokültürel alanlarda karşılıklı yararı sağlamak, bölge ve dünya barışına katkıda bulunmak.



Mission
Introducing South Asian countries and Turkey to each other, providing mutual benefits between countries in economic, academic, military and socio-cultural areas, contributing to regional and world peace.



Vizyon
İnsan hakları ve uluslararası hukuk kurallarına saygılı, objektif ve tarafsız, teknolojik imkanları kullanarak kaynağından yazılı ve görsel materyalleri üretmek, kamuoyuna doğrudan ve güvenilir bilgi kaynağı olmak.



Vision
Producing written and visual materials, enlightening the public opinion directly and being a reliable information centre through the use of technology and adhering to human rights and international laws as being objective and unbiased.



Nasıl Destek Olabilirsiniz!
– Bilgi ve deneyimlerinizle çalışmalarımıza katkı sunabilirsiniz.
– Bağışlarınızla çalışmalarımızı destekleyebilirsiniz.
– Çevrenizi çalışmalarımıza ve bağışta bulunmaya teşvik edebilirsiniz.



How could you contribute!
You may contribute to South Asia Strategic Research Centre by sharing your ideas, knowledge, experiences and by supporting the projects you are interested in.



Kurucular
Ali ŞAHİN
Cemal DEMİR
Kahraman EMMİOĞLU
Lokman AYVA
Selim ÖZTÜRK



Bağış İçin Kurumsal Hesap Bilgisi
Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği
IBAN:TR 95 0020 5000 0101 4291 9000 01