Cuma, Ocak 21, 2022

GASAM
Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi                   

GASAM                                      

Güney Asya ülkeleri; Afganistan, Bangladeş, Butan, Hindistan, Maldivler, Nepal, Pakistan ve Sri Lanka ülkelerin tarihi, siyasi, askeri, ekonomik ve sosyokültürel yapıları, bölgenin stratejik ve jeopolitik dengeleri hakkında objektif ve tarafsız kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla 2004 yılında kurulmuş bir düşünce merkezidir. 

GASAM
South Asia Strategic Research Center

GASAM is a think-tank center founded in 2004 to provide unbiased and objective information about historical, political, military, economic and socio-cultural structure and strategic and geopolitical balance of South Asian countries Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka.

GASAM Misyon:

Türkiye’de Güney Asya ülkelerini, Güney Asya Ülkelerinde ise Türkiye’yi tanıtmak, ülkeler arasındaki tarihi, ekonomik, akademik, askeri ve sosyokültürel alanlarda karşılıklı yararı sağlamak, bölge ve dünya barışına katkıda bulunmak.

GASAM Mission

Introducing South Asian countries and Turkey to each other, providing mutual benefits between countries in economic, academic, military and socio-cultural areas, contributing to regional and world peace.

GASAM Vizyon

İnsan hakları ve uluslararası hukuk kurallarına saygılı, objektif ve tarafsız, teknolojik imkanları kullanarak kaynağından yazılı ve görsel materyalleri üretmek, kamuoyuna doğrudan ve güvenilir bilgi kaynağı olmak.

GASAM Vision

Producing written and visual materials, enlightening the public opinion directly and being a reliable information centre through the use of technology and adhering to human rights and international laws as being objective and unbiased.

How could you contribute to GASAM

You may contribute to South Asia Strategic Research Centre by sharing your ideas, knowledge, experiences and by supporting the projects you are interested in.

Nasıl Destek Olabilirsiniz!

– Bilgi ve deneyimlerinizle çalışmalarımıza katkı sunabilirsiniz.
– Bağışlarınızla çalışmalarımızı destekleyebilirsiniz.
– Çevrenizi çalışmalarımıza ve bağışta bulunmaya teşvik edebilirsiniz.

Destek ve Aidatlar için hesap bilgimiz

Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği
IBAN:TR 95 0020 5000 0101 4291 9000 01 Kuveyt Türk

KURUCULAR

  • Ali ŞAHİN Kurucu Başkan
  • Cemal DEMİR Kurucu Başkan Yardımcısı
  • Doç. Dr. Kahraman Emmioğlu
  • Lokman AYVA
  • Selim ÖZTÜRK
GASAM
Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi South Asia Strategic Research Center