Hindistan Müslümanları Siyasi Konsey (Muslim Political Council of India) Başkanı Sayın: Dr Tasleem Ahmad Rehmani ve heyeti GASAM’ı ziyaret etti. Dr. Rehmani’nin ziyaretin de Cemal DEMİR GASAM Başkan yardımcısı hazır bulundu.
hindistanSayın Dr Rehmani;  Türkiye’de Güney Asya’ya bölgesine münhasır araştırma yapan Güney Asya Stratejik Araştırma Merkezinin olmasının memnuniyet verici olduğunu ifadesinde bulundu. Dr. Rehmani sözlerine şöyle devam etti; “Hindistan nüfusunun %20’sinin Müslümanlardan oluştuğunu yani 250 milyondan fazla Müslüman olduğunu,  Dünya’da Müslümanların en çok yoğun yaşadığı ülkelerin başında Hindistan gelmektedir. Hindistan Müslümanları, ülkede siyasal ve sosyoekonomik Sivil Toplum Kuruluş (STK)  faaliyetleri yürütmektedir. Hindistan STK’lar ile Türkiye’deki STK’lar arasında dayanışma ve proje ortaklıkların olması tarihi ve dini anlayışımızdan doğan bir vazife olduğunu ifade etmek isterim” dedi.
Dr. Rehmani; “Müslüman STK’lar arasında uluslar arası organizasyonlarda birlikteliği sağlayacak veri tabanın kurulmasının çok önemli olduğunun altını çizdi. Bu durum STK’lar arasında çalışma verimliğini artıracaktır.” açıklamalarında bulundu. 
Cemal DEMİR GASAM Başkan yardımcısı; “Hindistan Müslümanları Siyasi Konsey’le (Muslim Political Council of India) sosyokültürel ve sosyoekonomik proje ortaklığında bulunabileceklerini, ilk etapta 21.yüzyılda Türkiye ve Güney Asya sosyoekonomik ve politik trend konulu panel düzenlemenin uygun olacağı, STK’lar toplumlar arasında ki potansiyelin verimliliği artırılarak ülkeler arasında mikro ve makro projelerin yapılabilirliğine köprü olabilecekleri düşüncesini paylaştı.” vb. açıklamalarında bulundu.
Toplantı sonucu; Türkiye ve Hindistan STK’ları daha sık bir araya gelerek, aralarında proje ortaklıkları kurarak kaynakların daha verimli ve anlaşılır kullanılmasına yardımcı olabilineceği fikrine varılmıştır. 15.11.2014