YTB – GASAM Akademik Bilgi Erişim Arttırma Projesi

Paylaş

Yurtdışı Türk ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) ve Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (GASAM) ortaklığında “Türkiye, Hindistan ve Pakistan Arasında Kültürel ve Akademik Bilgi Erişimini Arttırma Programı” adlı bir proje Ağustos ve Eylül ayları içerisinde gerçekleştirilecektir.

Hint Alt-kıtasında (Pakistan-Hindistan) yaşayan Hint Müslümanları, yüzyıllar boyunca Osmanlı Hilafeti ile Türkiye ve Türklere çok yakın ilgi göstermişlerdir. Bugünkü Pakistan da dâhil olmak üzere Hint kıtasında yüzyıllara yayılan bir tarihi ve kültürel bir kaynaşma söz konusudur. Ancak böylesine bağların kuvvetli olduğu bir coğrafya ile ilişkilerde günümüz şartlarında değerlendirmelerde bulunabilecek yetişmiş saha uzmanı bulunmamaktadır. Bu doğrultuda proje kapsamında bölge uzmanları yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

YTB ve GASAM ortaklığında gerçekleşecek olan bu proje için Hindistan’da Institute of Indo-Persian Studies ve Pakistan’da Khubaib Foundation adlı kuruluşlar ile işbirliği sağlanmıştır. Projeden toplamda 20 akademisyen faydalanacak olup bunların 10 tanesinin Türkiye’den, 5 tanesinin Pakistan’dan ve 5 tanesinin de Hindistan’dan olması kararlaştırılmıştır. Bu bağlamda projeden faydalanacak olan akademisyenlere bir duyuru yapılmış ve bu duyuru sonucunda projeye başvuranlar mülakatla seçilmiştir. Türkiye’deki akademisyenlerin mülakatları 18 Temmuz 2016 tarihinde GASAM Başkanı Sn. Cemal Demir başkanlığında GASAM Genel Sekreteri Sn. Recep Şehitoğlu, GASAM Yüksek İstişare Kurulu  (YİK) Üyesi ve İstanbul Üniversitesi Urdu Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Sn. Prof. Halil Toker  ve YTB Uzmanı Sn. Üzeyir Göksu’nun katılımlarıyla yapılmıştır.gasam hberPakistan ve Hindistan’dan gelen akademisyenler Ağustos ayı içerisinde Türkiye’de olacaklardır. Türkiye’den Hindistan ve Pakistan’a gidecek olan akademisyenler ise Eylül ayı içerisinde bu ülkelerde bulunacaklardır.

Proje kapsamında akademisyenlerden bulundukları ülke için gezi yazısı ve komisyonun belirlemiş olduğu konu başlıkları için rapor yazmaları talep edilmiştir. Proje sonunda elde edilen gezi notları ve raporlar kamuoyu ile paylaşılacaktır.

GASAM
GASAM
GÜNEY ASYA STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ & SOUTH ASIA STRATEGIC RESEARCH CENTER

İlgili İçerikler

Son Yazılar