Bangladeş’in 2012 yılından bugüne idamlarla gündemde olması halihazırdaki yönetimin vatandaşına sunduğu gayri insani gözyaşı ve kandan başka bir şey değildir. Bangladeş’teki hukuk dışı idamlara tüm dünyadaki idam karşıtlarının sessiz kalması ve görmezden gelmesi savundukları tezleri çökertmiştir! Bizler ise bu zulümlerin hukuk dışı olduğunu haykırmaktayız. İktidarın bir an önce bu hukuk dışı yargılamaları sonlandırmasını talep ediyoruz. Aslında iktidarın enerjisini ülkenin işsizlik ve ekonomi sorunlarına harcaması toplumun kalkınmasında önemli olacağını düşünüyoruz. Tarihsel olaylar kesinlikle güncel siyasete alet edilmemeli! Ülkenin birliği ve dirliği gelecek neslin teminatıdır.

Bangladeş’te yakın zamanda siyasal partilerde bir değişim ve dönüşümün olamayacağı varsayılarak ülkenin yönetiminde söz sahibi olan partiler, hâlihazırdaki Hasina’nın liderliğindeki iktidar partisi Avami Ligi (AL) seküler anlayışına sahip olan parti, ana muhalefet partisi Halide Ziya liderliğindeki Bangladeş Milliyetçi Parti (BNP)  muhafazakâr siyasi bir partidir.  Koalisyonun kurulmasında kilit partiler ise Muhammet Erşad liderliğindeki Milli Parti (JP), sosyalist siyasi partidir. Diğer parti ise liderleri idamla yargılanan, infazı yapılan İslami hassasiyeti ön plana çıkaran bir siyasal hareket olan Cemaat-i İslami’dir.

Hint halk hareketlerini tarihi süreçlerle incelediğimizde Cemaat-i İslami hareketinin Hint kıtasında halk tarafından manevi ve milli değerlere saygın bir örgüt olduğu tanımlanmıştır. Bu ifadelerle Cemaat-i İslami bölgenin DNA’larında yer edinmiş bir siyasal halk hareketidir. Cemaat-i İslami hareketi bölgenin ve halkının sorunlarını dert edinmiş ideali ve projesi olan doğal ve yerel harekettir. İslami hassasiyete sahip olan bu hassasiyeti de topluma ve siyasete yansıtmak isteyen yerli, özde bir partidir. Bu hareketin, sadece siyasal bir parti olmaktan öte toplumun eğitim, sağlık ve sosyal ihtiyaçlarına yatırım yapan insan yetiştirmeye odaklanmış bütüncül bir yapısı vardır. Bu özelliklere sahip olan kuruluş rakipleri tarafından kıskanılmaktadır. Merkezi hükumet ülkenin kalkınmasında aslında bu kuruluşun insan kaynaklarından faydalanması gerekirken maalesef herhangi bir terör eylemine katılmamış ve katılma niyetinde olmayan bir topluluğu potansiyel düşman hareketi olarak telakki etmiştir.

1971 yılındaki iç savaş üzerinden başlatılan yargılamalar aslında Cemaat-i İslami hareketini hedef göstermek ve seküler iktidarların ömrüne can suyu verme stratejisidir! Bu coğrafyada, Radikal Hinduların İslami hassasiyeti olan kadroların devlet yönetimde bir alternatif olarak halkın beğenisini önlemek için Bangladeş’teki seküler siyasi iktidara lojistik ve stratejik destek sağladığı aşikârdır.

Cemaat-i İslami partisi, Bengal halkı tarafından ülkenin siyasal yönetiminde rakip parti ve siyasal güç olarak görülmektedir. Bu gücü fark eden Hasina, hükümeti tarihte yaşanmış olan iç savaşın suçlusu yaftasıyla Cemaat-i İslami lider kadrosunu suni ölüme terk etmek veya yok etmek istemektedir. Bangladeş’te siyasi lider sorunlarından dolayı ülkede tek partinin iktidara gelmesinin imkânsız olduğu görülmektedir. Şu andaki iktidar partisi birçok irili ufaklı partilerle ittifak kurarak iktidarda kalmaktadır. Hatta son genel seçimlerde ana muhalefet partisi ve ittifakı seçim güvenliği sağlanmadığı gerekçesiyle seçime girmemişlerdir.  Cemaat-i İslami hareketi liderlerinin tasfiye edilmesi seküler iktidarın tarihi olayları manipüle ederek iktidar gücünü seçmenlerine karşı korumak istemektedir.  Cemaat-i İslami hareketi liderlerinin hukuki şartları ortaya konmadan, iktidarın hazırladığı plan çerçevesinde yargılayıp idam etmektedir. Bir hareketin liderlerini idam etmekle ideallerini ve düşüncelerini ortadan kaldıracakları gafletini iktidar yaşamaktadır! Hükumet ekonomik başarısızlığını Cemaat-i İslami liderlerini idam ederek veya ettirerek Bengal milliyetçilerinin gönlünü kazanmaktadır. Ülkenin huzurunu ve güvenliğini tehlikeye sokmaktadır.

 Uluslararası sessizlik

Global dünyada kutuplaşan siyasetin Bangladeş’e yansıması oldukça ilginçtir. İslam ülkeleri iç ve dış sorunlarından dolayı Bangladeş’teki idamlara ilgisiz kalmıştır. Türkiye’nin tepkisi ise Bangladeş’teki idamlar hakkında bilgi almak ve dünya kamuoyu oluşturmak için Büyükelçi’sini ülkeye çağırarak idamlara karşı bir mesaj vermiştir. İran ise her zaman olduğu gibi idamlara mezhepsel yaklaşımından dolayı herhangi bir tepki göstermemiştir! İran’ın, Suudi Arabistan’da idam edilen Şii Lider El Nimri’ye gösterdiği tavrı maalesef Cemaati İslami Liderlerin idamından esirgemiştir.

İslam Dünyasının bin bir ümitle kurduğu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ise kurumsal rüştünü ispatlayamamış hantal bir organizasyon olarak karşımızdadır. Ortadoğu problemlerinde başta Suriye olmak üzere yaşanan iç savaşlarda bir rol-model gösterememesi, Bangladeş idamlarında da sessizliğini korumuştur! Bu kurumlar Müslümanların sorunlarını çözme temelinde misyon ve vizyonla kurulmuş olmasına rağmen beklenilen atılımları gösterememiştir. İİT ümmetin hayrına yeniden inovasyon ayarlarını bulmalıdır!

ABD ve AB Ülkelerine gelince kendilerinin kanından ve canından olmayan mağduriyetlere kulaklarını tıkadıkları gibi gözlerini de kapatmışlardır. ABD ve AB ülkeleri Bangladeş’te Cemaati İslami partisi liderlerinin idamları ile şiddetin ve despotizmin yayında yer almışlardır. Bu idamlar ABD ve AB ülkelerinin hukuk alanlarını acaba kapsamamakta mıdır?

Hindistan Devleti’nin Bangladeş idamlarındaki tavrı ise stratejik derinlik oluşturmaktadır. Hindistan Devleti’nin bu idamları önleyecek tek uluslararası devlet olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Hindistan Devleti’nin, Bangladeş’in bağımsızlığında bugünkü iktidar partisini kuran Mucibur Rahman’la kuruculuk ilişkisi vardır. Hindistan Devlet Başkanı Modi Hindu Milliyetçisi bir kişiliğe sahip olmasıyla Bangladeş’teki idamları teğet desteklemektedir. Bangladeş’in fakir bir ülke olarak ebediyen yaşaması Hindistan’ın duasıdır. Bangladeş ne kadar güçsüz olursa Hindistan için kontrolü o kadar kolay olur! Güçlü bir Bangladeş, Hindistan ve radikal Hindular için her zaman tehdit mi?

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz