Türkiye Pakistan’da Zemin Kaybediyor

Paylaş

Her şeyden önce dost ve kardeş ülke Pakistan, duygusal bağlar ve ekonomik çıkarlar dışında da Türkiye için çok büyük öneme haizdir. Dünya siyasi haritasında iki ülkenin konumu ve paydaşları, iki ülkenin de düşmanları tarafından birbirine benzer sebeplerden dolayı parçalanmak istenmesi, Türkiye ve Pakistan’ın her sahada ortak hareket etmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca Atom bombasına sahip bulunan dost ve müttefik Pakistan, Türkiye’ye karşı yeri geldiğinde tehditler savuran Rusya gibi ülkeler için de önemli bir caydırıcı güç özelliğini taşımaktadır. Yine Pakistan, düzenli bir işbirliği ve istihbarat paylaşımı ile çalışıldığında tüm Güney Asya ve Afganistan’dan Ortadoğu’ya gelerek zaman zaman Türkiye’ye de tehdit teşkil eden DAEŞ gibi örgütlerle ve Şii silahlı gruplara katılan milisleri engelleyebilecek tek güçtür. Türkiye’yi çıkarları sona erdiğinde yarı yolda bırakacak ya da liderlerinin isteklerine göre sürekli müttefik değiştiren ülkelerle ilişkileri arttırmaya çabalarken Pakistan gibi zor zamanlarımızda bize destek olan ve gelecekte de olması kuvvetle muhtemel ülkelerin ihmal edilmesi, Türkiye’nin çıkarlarını tehdit edecek unsurları ihtiva edebilir. Pakistan’ın Türkiye için önemi çok iyi anlaşılmış olmalıdır ki Pakistan’da Türkiye aleyhtarı bir menfi algı yaratma operasyonu son hızıyla sürdürülmektedir. Bu algı operasyonu, belli ölçülerde başarıya ulaşmaya başlamıştır. Her ne kadar İslâmî kaygıları bulunan Pakistanlılar ile orta yaşı geçmiş ve yaşı ilerlemiş Pakistanlılar hâlâ tarihî kardeşlik bağlarının getirdiği sevgi ile bu propagandalara kapılmamakta iseler de, işsizlik sorunu ile uğraşan, ekonomik zorluklar içerisinde yaşam mücadelesi veren gençlerin zihinleri karışmaktadır. Bu operasyonların tam anlamıyla olgunlaşıp Türkiye-Pakistan ilişkilerinin geleceğinde sorunlar çıkarabilecek bir seviyeye varmasından önce ve hâlâ bu ters gidişatı engelleme imkânı varken duruma müdahale edilmesi iyi olacaktır.

🧾👇
Türkiye Pakistan’da Zemin Kaybediyor! GASAM-Pakistan Raporu 2016

GASAM
GASAM
GÜNEY ASYA STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ & SOUTH ASIA STRATEGIC RESEARCH CENTER

İlgili İçerikler

Son Yazılar