Yönetim Kurulu

  • Cemal DEMİR _______________Başkan
  • Şevket DEMİR_______________Başkan Yardımcısı (Dış İlişkiler)
  • Mehmet Mahsum İMECE_______Başkan Yardımcısı (Kurum Kültürü)
  • Mesut GÜLCAN______________Başkan Yardımcısı (Mali İşler)
  • Müzemmil HEVADPAL_________Başkan Yardımcısı (STK İlişkiler)
  • Abdullah GÖNENLİ___________Başkan Yardımcısı (Medya-Tanıtım)
  • İlham Abdülkadir KAHRAMAN___Başkan Yardımcısı (Proje Geliştirme)