Asya’nın Kalbi Mevlana Paktı

Paylaş

Afganistan’ın İhyası İçin Mevlana Paktı ve  Türkiye [1]

Özet

Doğu-Batı ve Kuzey-Güney yolları üzerinde, tarihin her döneminde önemli olan jeo-stratejik coğrafyası nedeniyle, Asya’nın kalbi olarak görülen Afganistan, maalesef son iki asırda oldukça kanlı ve ağır geçen üç işgal dönemi yaşamıştır.

İngiltere, Rusya ve ABD’nin işgallerinden sonra ülkede en temel insani ihtiyaçlar bile karşılanamaz hale gelmiştir. Özellikle Ağustos 2021’den beri Taliban’ın ikinci kez hâkim olduğu Afganistan’ı bu kış çok ciddi ve sert bir insani kriz beklemektedir. İç ve dış göç, ABD’nin dış varlıklarına el koyması, 20 yıllık işgalin geride bıraktığı enkaz, sadece uyuşturucuya dayanan tarım alanları, çökmüş sağlık ve eğitim başta olmak üzere, Afganistan’da Nan-u Çay (günlük esas yiyecek ekmek ve çay) gibi basit insani ihtiyaçlar bile karşılanamamakta ve çocuk ölümleri başta olmak üzere büyük bir insani facia yaşanmaktadır.

Mevlana’nın doğduğu ülke olan Afganistan’ın ihyası için başta Müslüman ülkeler olmak üzere tüm insanlık tarafından tarım, ziraat, sağlık, yol, su, iletişim, elektrik ve eğitim gibi sivil alanlara destek olmamız gerekmektedir. Çünkü son BM verilerine göre Afganistan halkının %90’ı temel insani yaşam şartlarının altında yaşamaktadır.

Bunun için öncelikle Pakistan, İran, Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Katar ve Türkiye arasında, Mevlana’nın adına bir insani örgüt inşasının faydalı olacağı düşünülmektedir.

Bu çalışmada askeri ve/ya herhangi siyasi bir amacı olmayan Mevlana Paktı anlatılacaktır.

ANAHTAR KELİMELER: Afganistan, Türkiye, Mevlana, İnsanlık

[1] Doç. Dr. Hüseyin ŞEYHANLIOĞLU, Gaziantep Üniversitesi/İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı, hseyhanliogluQgmail.com (Bu çalışmada, Hüseyin ŞEYHANLIOĞLU, Asya’nın Kalbi Afganistan, KDY yayınları, İstanbul, 2021 çalışmadan yararlanılmıştır.)

👇👇👇Asya’nın Kalbi Mevlana Paktı
https://gasam.org.tr/wp-content/uploads/2022/03/ASYANIN-KALBI-MEVLANA-PAKTI-25.02.2022.pdf

Not: Bu makalede yer alan görüş ve düşünceler yazarın kendisine ait olup GASAM için hiç bir bağlayıcılık ve sorumluluk içermez.

İlgili İçerikler

Son Yazılar