Orta Doğu Düşünce Kuruluşları Buluşması

Paylaş

Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) ve Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) işbirliği ile gerçekleştirilen “Orta Doğu Düşünce Kuruluşları Buluşması” kongresi kapsamında Orta Doğu’daki düşünce kuruluşlarının temsilcileri Türkiye’de bir araya geldiler.
Kongre 17 ülkeden seçkin düşünce kuruluşlarının temsilcileri, 85 uzman ve düşünürün katılımıyla 15–16 Eylül 2015 tarihinde Ankara Meyra Palace Hotel’de gerçekleştirildi.
Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) ve Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) işbirliği ile bu yıl ilk kez hayata geçirilen “Orta Doğu Düşünce Kuruluşları Buluşması” Ankara’da gerçekleştirildi. Açılışı Ankara Meyra Palace Hotel’de yapılan programa Başbakan Yardımcısı Sn. Yıldırım Tuğrul Türkeş, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Sn. Doç. Dr. Kudret Bülbül, Arap Birliği Büyükelçisi Sn. Mohammed Fatah El-Naciri, Stratejik Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Türkiye ve OrtaDoğu’dan gelen düşünce kuruluşları temsilcileri, siyasetçiler ve çok sayıda bürokrat katıldı.
Programın açılışından sonra oturumlara geçildi. “Orta Doğu’da Krizler ve Çözüm Arayışları” başlıklı ilk oturuma SDE Onursal Başkanı ve Siirt Milletvekili Prof. Dr. Yasin Aktay, “Türkiye ve Orta Doğu Politikaları” başlıklı oturuma Eski Başbakan Yardımcısı Ankara Milletvekili Prof. Dr. Emrullah İşler, “Orta Doğu’da Demokrasi, İyi Yönetim ve Kalkınma” balıklı oturuma ise SDE Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün başkanlık yaptı.
Programın ikinci gününde ise “Huzurlu Bir Orta Doğu İçin Ortak Vizyon İnşası” adlı oturuma ise Dr. Zafir El-Ajmi başkanlık yaptı. Kongre yuvarlak masa İstişareleri: Düşünce Kuruluşlarının İşbirliği İmkânları toplantısı ile devam etti.
Programın üçüncü gününde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılımcıları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Cumhurbaşkanlığı’ndaki ziyarete 17 ülkeden 24 düşünce kuruluş temsilcisinin yanı sıra Stratejik Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Doç. Dr. Kudret Bülbül de katıldı. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Orta Doğu düşünce kuruluşları hakkında bilgi aldı.

“Ortadoğu Düşünce Kuruluşları Buluşması” Sonuç Bildirgesi

1.  Kongre bölgede yaşanan ciddi ve güncel meseleleri uzmanlarıyla ele almıştır. Bu konular arasında Yemen’deki Kararlılık Operasyonu ve yansımaları, Filistin’in bölünmesi ve devlet kurulması, İran Nükleer Anlaşması ve bölge sorunlarının etkileri konusunda Türkiye, Arap Dünyası, Afganistan, Hindistan’ın oynadığı roller tartışılmıştır. Kongrede ayrıca düşünce kuruluşlarının bölge konularıyla ilgili işbirliği imkânları konuşulmuştur.
2.  Buluşma Türk-Arap İlişkilerinin geldiği konumu görme fırsatı sunmuştur.
3.  Türk ve Arap Dünyası’ndaki araştırma merkezleri ile üniversiteler arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin yeterli düzeyde olmadığı ve geliştirilmesi gereği vurgulanmıştır.
4.  Kongre, Türkiye’nin halk ve hükümet olarak çok sayıda Suriyeli mülteciye sınırlarını açmasını takdir etmektedir.
5.  Bölgedeki sorunların çözümü için ortak sorun çözme mekanizmalarının kurulmalı, özellikle Türkiye ve Körfez ülkeleri arasındaki anlayış ve işbirliği artırılmalıdır.
6.  Bölge krizlerinin çözümünde barışçıl yöntemlerin öncelemesi, sorunların etnik ve mezhepsel temelde değil, hak, adalet ve iyi komşuluk prensipleri çerçevesinde çözülmesi, özellikle İran’ın komşu ülkelere müdahale anlayışından vazgeçmesi gereklidir.
7.  Türkiye Hükümeti İsrail’in Mescid-i Aksa’yı bölme planına ve Gazze ambargosuna karşı çıkmak için İslam ülkelerini işbirliğine çağırmalıdır.
8.  Türk Hükümeti Orta Doğu’da kaos ve parçalama planlarına karşı bölgesel stratejik ittifak kurma çabasını artırmalıdır. Bu çerçevede Türkiye’nin Körfez ülkeleriyle ortak anlayış geliştirmesi ve işbirliğini artırması ayrı bir önem taşımaktadır.
9.  İran Nükleer Anlaşması’nın bölge için olumsuzluklarını bölge için olumlu hale çevirmek adına Arapların bağımsız ve ortak karar almasını kolaylaştıracak ve Türkiye ile Arap Dünyası’nın ortak hareket etmesini sağlayacak mekanizmalar geliştirilmelidir.
10. Bölge sorunları büyük ölçüde bölge dışından gelen müdahaleler ve yönlendirmelerden doğmaktadır. Dolayısıyla bölge sorunlarına yerel çözümler aranmakla beraber, dış müdahalelerin yol açtığı mültecilik ve terör gibi sorunların çözümünde uluslararası güçler sorumluluk almalıdır.
11.  Körfez Ülkeleri’nin de artan mülteci sorunu karşısında mülteci kabul etmesi ve kalkınma için insan sermayesinden faydalanılmasına vurgu yapılmıştır.
12.  Türkiye’nin bölgedeki gelişmeler hakkında stratejik analizlere daha fazla önem vermesi ve düşünce kuruluşları arasında bir ağ kurulmasına öncülük etmesi yararlı olacaktır.
13.  Orta Doğu Düşünce Kuruluşlarının güncel ve kritik sorunları tartışmak için periyodik olarak toplanması ve bunu sağlayacak bir platform oluşturulması tavsiye edilmiştir.
21.09.2015
GASAM
GASAM
GÜNEY ASYA STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ & SOUTH ASIA STRATEGIC RESEARCH CENTER

İlgili İçerikler

Son Yazılar