Keşmir’e Özgür Yaşam…

Paylaş

Dünya da asli sahiplerine verilmeyen coğrafyalar neresi diye sorduğumuz da!

İlk aklımıza gelen bölgeler; Filistin, Keşmir, Arakan ve Türkistan…

Aslında temel meseleleri aynı olan Keşmir’i konuştuğumuzda Filistin’i, Arakan’ı ve Türkistan’ı konuşmuş oluyoruz.

Çünkü bu bölgelerde, küresel güçlerin güç savaşları devam etmektedir!

Kesinlikle bölge devletleri ve toplumları, küresel güçlerin bölgede alan hâkimiyeti kurmalarına alet olmamalılar!

Aksi takdirde bölgenin zenginlikleri, bölge halkının elinden alınmış olacaktır.

Bugün gündemimiz Keşmir.

Keşmirli olmak zor!

Keşmir’de bölünmüş aileler sorunu, gözyaşı, kan, yıllarca devam ediyor!

Bugün Keşmir’in tarihi serüvenini ve sorunlarını sizlerle paylaşacak değilim. Çünkü yeterli analizlerin olduğunu düşüyorum.

Ben ise…

Keşmirli,

Özgürce nasıl yaşam sağlar?

Sorusuna cevap arayacağım.

Ve bölge ilgili gözlemlerimi paylaşacağım.

Toplumsal güveni sağlamak

Keşmir’in özgürlüğe kavuşabilmesi için toplumsal güvenin önemli olduğunu düşüyorum.

Keşmirli dostlara;

Hindistanlı Müslümanlar ile özgürlük mücadeleniz de  dayanışma içinde misiniz?

Cevap: Biz onlara güvenmiyoruz!

Neden?

Bizleri merkezi hükümete ihbar ediyorlar.

Bir Keşmirlinin, Hindistanlı Müslümanlar davamıza hıyanet ediyor algısı bir atom bombasından daha tehlikelidir.

Bu sosyolojik algı bertaraf edilmeden Keşmir özgür olamaz!

Keşmirliler, Hindistanlı Müslümanlarla dayanışmayı artırmak zorundalar.

Ayrıca, Hindistan’da Keşmir’in özgürlük davasına destek veren tüm etnik yapılarla da dayanışmayı güçlendirmeliler.

Böylece, İngilizlerin tarihi stratejisi “böl yönet” algısına yenik düşmeyeceğiz.

Şimdi Pakistanlı Kardeşlerime soruyorum!

Ya siz Hindistanlı Müslümanlarla dayanışma içinde misiniz?

Burada bir anekdotumu paylaşmak istiyorum.

2016 yılında İstanbul’da bir akşam yemeğinde bir grup Hindistanlı, Pakistanlı ve Türkiyeli akademisyenlerle bir aradaydık. Pakistanlı kardeşimiz yemek duasında, birçok ülkeleri zikrederek Müslümanlara Allah’tan yardım diledi. Dua bitiminde Hindistanlı itirazda bulundu.

Neden Hindistan da ki Müslümanlara dua etmediniz?   Yorumsuz!

Keşmir’in özgürlüğünde bölgesel iş birlikteliğin çok önemli olduğunu düşünen birisiyim. Pakistan, Bangladeş ile ilişkileri artırması ve Keşmir’in özgürlük mücadelesinde iş birlikteliğinin geliştirmesi, Hindistan hükümeti üzerinde stratejik etki yapacağı düşüncesindeyim.

Sivil Direniş

Aslında Hint yarımadası dünyada İngiliz sömürüsüne karşı sessiz direnişin öncülüğünü yapmış kutlu bir coğrafyadır. İngilizlerin Hint yarımadasında ki sömürgecilik, haksızlık, yolsuzluk gibi birçok unsurlara karşı Mahatma Gandhi’nin önderliğinde başlayan “sessiz direnişe” bugün daha çok ihtiyaç var.

Hindistan hükümetinin, Cammu Keşmir de ki baskıcı yönetimine karşı insani temel haklardan yoksun bırakılmış ve özel statüleri elinden alınmış Keşmirliler için İslamabad ve Yeni Delhi’den Srinagar’a sessiz direnişin başlatılması Keşmir’in özgürleşmesine sebep olacaktır.

Bu topraklar milyonlarca özgür ruhlu insanlarla doludur. Hindistan ve Pakistan Sivil Toplum Kuruluşların, Keşmir de ki insani drama sessiz kalamayacaklarını düşünüyorum. Her iki ülkede ki STK mensuplarının koordineli olarak İslamabad ve Yeni Delhi’den Srinagar’a sessiz direnişi başlatabilecek güçleri olduğunu düşünüyorum. Keşmir de İnsani dramın yaşanmaması için hep birlikte sessiz direnişe destek vermeliyiz.

Hayali olmayanın İstikbali olmaz!

Uluslararası Öneriler

  • Cammu Keşmir’in özel statüsünün iptali ve insani temel haklar mağduriyeti sürekli Uluslararası Kurum ve Kuruluşlara hatırlatılmalıdır. Ayrıca Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar ’da lobiler oluşturulmalıdır.
  • Hindistan ve Pakistanlı Müslümanlar, ABD ve Avrupa da Keşmir’in özgürlüğü için insani ve sivil diplomasi dayanışmasını güçlendirmeli…
  • Uluslararası, Basın, Sağlık kuruluşları, İnsan hak izleme örgütlerini, kapsayan yeni bir eylem strateji geliştirmek.
  • Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatının tüm kurullarında Keşmir meselesini gündeme taşımak için ülke diplomasisini geliştirmek.

Sonuç:

Komşuları ile çatışan ülkeler hiçbir zaman milli kaynaklarını ülkenin kalkınmasına harcayamadığı gibi kalkınma başarısı da gösteremez. Hindistan ve Pakistan’ın gelişmesini sürdürebilmesinin yolu, Keşmir ile barışık politikalar izlemesinden geçer.

Bölge güçleri sinerjisini barıştan yana kullanırsa bölge kalkınır. Aksi takdirde bölge küresel güçlerin egemenliğine alan açmış olur.

İlgili İçerikler

Son Yazılar